Кадрове діловодство

Правильна організація кадрового діловодства має значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовий договір, знайомляться із правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання.

Правильна організація кадрового діловодства має значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовий договір, знайомляться із правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання.

Основні напрямки організації кадрового діловодства:

 • Упорядкування розпорядчих документів з особового складу (по кадрам).
 • Організація документообігу, забезпечує оперативний контроль за рухом документів та виконанням доручень керівництва у роботі з кадрами.
 • Організація контролю над виконанням документів, передусім наказів по кадрам.
 • Розробка, виготовлення та придбання необхідних для роботи бланків документів (бланки наказів, документів особистої справи, атестаційного листа тощо).
 • Облік особового складу при прийнятті, перекладі та звільненні працівників.
 • Облік та реєстрація документів з кадрів.
 • Облік заохочень та дисциплінарних стягнень.
 • Облік надання відпусток.
 • Облік змін, що стосуються особи працівника.
 • Облік стану підготовки, перепідготовки та атестації кадрів.
 • Оформлення, ведення та облік трудових книжок.
 • Складання номенклатури справ з кадрового діловодства, їх оформлення та ведення.
 • Оформлення документів призначення пенсій.
 • Підготовка документів для державної статистичної звітності.
 • Підготовка документів для звітності, що подається до державної служби зайнятості.
 • Підготовка документів для архівного зберігання.