Відновлення бухгалтерського обліку, висновок аудитора

Мета повного або часткового (по дільницях) відновлення бухгалтерського обліку — упорядкування всіх документів підприємства відповідно до вимог законодавства. Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних із порушенням законодавства у минулі періоди часу, процедура відновлення бухгалтерського та податкового обліку може супроводжуватись поданням уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності. Зазвичай, така робота проводиться нашими бухгалтерами чи аудиторами разом із бухгалтером підприємства-клієнта біля його підприємства.