Звітність з МСФЗ (IFRS, GAAP)

Ми розробляємо облікову політику підприємства, перехід до МСФЗ (GAAP, IFRS). Здійснюємо постановку паралельного обліку за МСФЗ/US GAAP та обліку за українськими стандартами або організацію трансформації фінансової звітності. Підготовку фінансової звітності відповідно до вимог українського законодавства, міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ / IFRS — international financial reporting standards), стандартів бухгалтерського обліку США US GAAP. Наші фахівці ведуть бухгалтерський облік і на базі даних бухгалтерського обліку (звітності) формують звіти з МСФЗ/US GAAP). Окремо – наші фахівці формують звіти з МСФЗ/US GAAP.