Управлінський облік

ПРО ОБЛІК З КОХАННЯМ

 

Знаєте, є така тема – очікування та реальність. На неї створили велику кількість мемів та жартів. Бухгалтерський облік та управлінський облік цілком підходять під цю комбінацію – очікування та реальність.

Давайте розбиратися. Бухгалтерський облік – це система збору інформації про матеріальне становище компанії, до сфери інтересів якого потрапляє все: майно організації, борги, позики, господарські операції. Він надається внутрішнім користувачам: керівникам, засновникам, учасникам та власникам майна організації, та зовнішнім – інвесторам, кредиторам та іншим учасникам господарської діяльності.

Бухгалтерський здійснюється на кожному підприємстві та компанії. Він ведеться відповідно до дев’яти принципів, серед яких є і принцип періодичності, який передбачає регулярне складання бухгалтерського балансу та звітності, прив’язаних до певних часових рамок: рік, півріччя, квартал, місяць. Цей принцип необхідний порівняння певних даних у релевантні проміжки часу. Він, як і будь-яка системна звітність, є плюсом і водночас, якщо не мінусом, то Ахіллесовою п’ятою бухгалтерського обліку.

Чому?

Ми живемо у нестабільний час, коли умови роботи компанії, попит на її продукцію чи послугу змінюються швидко. Від компаній це вимагає структурної гнучкості, вміння швидко реагувати на будь-які зміни ринкового клімату, а також налагоджену систему отримання звітів у будь-який необхідний менеджменту час. З цим справляється лише управлінський звіт. Він дозволить надавати інформацію керівнику тоді, коли треба прийняти управлінське рішення, й у такому вигляді, як йому прийнятно.

Управлінський облік виник у 50-ті роки минулого століття, коли підприємства зіштовхнулися із проблемою підвищення своєї прибутковості. Думаю, що Велика депресія тридцятих років їх багато чого навчила. Питання економії та ефективності вийшли на перший план.

Управлінський облік використовують для вимірювання та фіксації будь-якої інформації, яка необхідна для досягнення цілей компанії.

Управлінський облік дозволяє отримати весь масив інформації про витрати, придбання, КPI, заборгованості, перевитрати і т.д. Словом, усієї інформації, яка потрібна менеджменту для прийняття рішень.

І ось тут криється головна перевага управлінського обліку, яка стане перевагою вашої компанії. Він дозволяє керівникам самому визначати форму та час подання управлінського звіту, на підставі якого він ухвалить рішення, релевантне цілям підприємства.

І, якщо вже я вимовила слово «мета», то продовжуючи говорити про різницю між бухгалтерським та управлінським обліками, наголосю на наступному. Їхні цілі абсолютно відмінні один від одного. Метою бухгалтерського є фіксація етапів діяльності підприємства загалом. Мета управлінського – оперативний аналіз та планування. Саме оперативність надходження даних, миттєва зміна вектора діяльності компанії, швидкість оцінки кеш флоу та миттєва калькуляція собівартості стануть конкурентною перевагою у наш швидкий час.